Na základě §25 odst.1 písm.t) zákona č.586/1992 Sb. lze jako daňový výdaj uplatnit nákup tichého vína, jehož hodnota bez DPH nepřevyšuje 500 Kč a které bylo použito na reklamu a propagaci.
Podmínkou je, že láhev musí být opatřena obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele vína či názvem propagovaného zboží nebo služby.